De bijenstal in het Wentholtpark in Lichtenvoorde heeft sinds afgelopen december een nieuw onderkomen. Imkervereniging Oost Gelre verruilde zijn kleine bijenstal voor een grote ronde variant. Het nieuwe imkerverblijf betreft een oude rondwoning en biedt ruimte aan een educatiecentrum, ruim twintig bijenkasten, een keuken en toilet.

De oude bijenstal was na twaalf jaar hoognodig aan vervanging toe. De vereniging ambieerde een groter en ietwat luxere huisvesting met sanitair, zodat ze er ook cursus imkeren kunnen aanbieden. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Imker Vincent Harbers is oud-eigenaar van bouwbedrijf Harbers en al tien jaar actief lid van de imkervereniging. Het idee voor een nieuw onderkomen kwam in overleg met zijn zoon en opvolger Gijs Harbers. Hij stuitte tijdens zijn werk op een recreatiepark in Garderen tegen een aantal rondwoningen die vervangen moesten worden. Dat was een fantastische vondst, want de oude recreatie-rondwoning bleek de ideale bijenstal.

Van recreatiewoning naar bijenstal
Een viertal familieleden hebben de rondwoning gedemonteerd en in delen meegenomen uit Garderen. Met een aantal handige leden van de imkervereniging is de rondwoning weer opgebouwd naast de oude bijenstal in het Wentholtpark. Een kleine verbouwing was nodig om een buitenruimte te maken voor de bijenkasten, maar met een oud-aannemer onder de leden was dat makkelijk te verwezenlijken. De oude bijenstal is daarna gesloopt. “We zijn heel blij met ons nieuwe onderkomen,” vertelt secretaris Jos Schut. “De oude bijenstal was oud en hoognodig aan vervanging toe. Het zat vol met houtworm, het was te klein, er was geen toilet en we hadden last van ongedierte. Ook wilden we heel graag een educatieruimte hebben waar we imkerlessen kunnen geven. Het eerste cursusjaar is in februari afgetrapt en bestaat uit vijf theorie- en tien praktijklessen, aan het eind van de cursus krijgt de imker in spe een bijenvolkje mee. Veel imkers bedrijven het ambacht thuis maar er zijn ook imkers die hun bijenkast hier in de bijenstal hebben staan.” Zo’n twintig bijenkasten kennen hun huisvesting onder het afdakje van de bijenstal.

Educatiecentrum
De bijenvereniging in Lichtenvoorde bestaat al tachtig jaar. Sinds 2012 hebben zij een onderkomen en een eigen nectartuin in het Wentholtpark. Een deel van de aanplant rondom de bijenstal en nectartuin is door de gemeente doelbewust aangeplant met fruitbomen. Leden van de imkervereniging zorgen voor het onderhoud van dit deel van het Wentholtpark. “Onze vereniging telt ruim 60 leden”, vertelt Jos Schut, “maar er kunnen er nog meer bij. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de imkercursus die begin 2024 weer van start gaat. Hoe meer imkers hoe beter, want bijna 80 procent van de fruitconsumptie is afhankelijk van bestuiving door insecten zoals bijen. Er valt zoveel te leren over bijenvolken en hun gedrag, je raakt nooit uitgeleerd. We krijgen veel informatie vanuit Universiteit Wageningen die veel onderzoek doen naar bijen.”

Officiële opening bijenstal
Zaterdag 13 mei werd de nieuwe bijenstal officieel geopend. Om 14.30 uur kwamen zo’n vijftig genodigden bijeen met als eregast wethouder Arjen Schutten. Schutten dankt de vereniging voor het neerzetten van een mooie huisvesting voor de bijen en hun imkers. Niet alleen is de bijenstal functioneel maar ook esthetisch past het mooi in het Wentholtpark. De gemeente heeft de imkervereniging een Zomerlinde geschonken. Niet geheel toevallig, een boom waar bijen dol op zijn. Deze boom is al een paar maand geleden gepland, omdat dat in het voorjaar niet kan, maar vandaag onthult de wethouder het bordje bij de Zomerlinde met de Nederlandse en Latijnse benaming. Vincent Harbers bedankt de vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken om het nieuwe onderkomen te realiseren. Schutten en Harbers onthullen samen het bord van de bijenstal en de naam ‘Beezemoat’ verschijnt. Het glas wordt geheven op de nieuwe Beezenmoat, een ontmoetingsplek voor imkers en voor bijen. Met de bouwploeg wordt de dag afgesloten met een barbecue.

 

 Hendrikus ten Have, koperslager en winkelier van galanterieën, (Korte Rapenburgsestraat) hier bij zijn bijen in de achtertuin. De foto dateert rond 1925. Collectie Benno van Lochem

 

 

 

 

 

 

Bijenteelt in Lichtenvoorde

 

Door Benno van Lochem

bronvermelding:  overgenomen uit de Lichte voorde, periodiek van de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.

No. 76 november 2019

 

Inleiding 

Aan alles komt een einde. Dat levensvormen uitsterven op onze planeet is al zo oud als de wereld zelf. Er zijn zelfs meer uitgestorven soorten dieren en planten dan levende soorten. De bij is momenteel een zeer kwetsbare diersoort, een insect dat er duizenden jaren voor gezorgd heeft dat gewassen kunnen bloeien, vrucht dragen, zich verspreiden en kunnen worden gegeten. In Europa is zelfs 84% van de gewassen afhankelijk van de bestuiving door insecten. De bij is misschien, wat dat betreft, wel het waardevolste dier op deze wereld. De bij is vliegend goud, want zonder de bij zou de wereld er heel anders uitzien. De bestaande voedselketen zal zonder bestuiving door bijen instorten. Veel dieren zullen te maken krijgen met voedseltekorten en sterven. Ook de mens zal diep in de problemen komen. Helaas kun je zeggen: in een wereld vol mensen hebben bijen niet veel kans. De mens maakt het de bij wel heel erg moeilijk.

Er zijn een aantal oorzaken voor de toenemende bijensterfte: gevaarlijke pesticiden,  afnemende diversiteit van bloeiende planten en de varroa mijt. De varroa mijt is een spinachtig beestje dat zich vastzuigt aan de bij. Vergelijk het maar met een soort teek, maar dan op piepklein niveau. De bijen verzwakken door de mijt. Deze mijt kwam hier vroeger niet voor. Dit zijn verontrustende gegevens uit de praktijk en de wetenschap. Het uitsterven van de bij is ook gevaarlijk voor de mens. Dit is voor mij aanleiding om een artikel te schrijven over  hoe de imkerij hier in Lichtenvoorde is ontstaan en wat de stand van zaken nu is. Gelukkig kennen we in onze eigen woonplaats toch nog veel enthousiaste mensen die de imkerij hier in stand houden. Maar, daarover later meer. 

 

Historie

De imkerij of bijenteelt speelde zich vooral af buiten de stedelijke gebieden. Bijen houden behoorde van oudsher tot de agrarische sector van het economische leven. De omstandigheden                     


NLdoet

Wil je een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een vereniging, stichting of zorginstelling? Doe dan op 16 maart 2019 mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligers actie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En het is nog gezellig ook, je inzet is zeer welkom.

 

 

WAAR EN WANNEER

 

Bij de bijenstal in het Wentholtpark in Lichtenvoorde (vlakbij het Marianum). Zaterdag 16 maart 2019 van 9.00 – 12.00 uur. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon langskomen, deelname is gratis.  En er is koffie, thee of frisdrank.

 

WAT KUN JE DOEN

Je bent van harte welkom om te komen helpen met werkzaamheden in de omliggende prairietuin, bij het planten van groen of het schoonmaken rond en om de bijenstal. De benodigde materialen zijn aanwezig, je hoeft niks mee te nemen.  

 

KIDS

Voor de kinderen die graag iets willen doen voor de natuur is er de (gratis) mogelijkheid om onder begeleiding een mooi insectenhotel te maken, deze mogen jullie na afloop meenemen naar huis zodat de insecten een fijn hotelletje kunnen vinden bij jou huis. Deelname is gratis.

Verder is er de hele middag een leuk filmpje te zien over bijen, dus kom gerust kijken en wie weet wil je later ook imker worden!

 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 16 maart! 


2019 

 

Imker worden?

 

Inmiddels hebben zich een aantal mensen opgegeven voor de basiscursus Imkeren en er is nog plaats voor enkelen vandaar deze herhaalde oproep.  

 

 

 

 

 

Op bovenstaande foto ziet u 2 leden van de afd. Groenlo en Lichtenvoorde met het maken van bijenkasten.    

 

Basiscursus Imker 

Imkersvereniging Imkers Nederland afdelingen Oost-Gelre is een vereniging van mensen die bijenhouden zien als een vak en het veelal als hobby beleven. Bijenteelt als beroep komt in ons land voor bij zaadteeltbedrijven en enkele particulieren. Door het houden van bijen levert de imker met zijn bijen een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud door bestuiving waardoor flora en fauna handhaven. Het is derhalve gewenst permanent bijen in de natuurgebieden te plaatsen. Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.

Bijen dragen tevens in hoge mate bij aan ons voedsel ( aan 80 procent van ons voedsel hebben bijen meegewerkt) door bestuiving van planten, gewassen en bij de groente- en fruitteelt. Zo speelt de bij een rol en levert ze een bijdrage aan natuurbehoud, land en tuinbouweconomie.

Nieuwe leden hard nodig!

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding.

 

Wij hebben nieuwe leden nodig om aan onze doelstelling te kunnen blijven voldoen. Alle leden ontvangen maandelijks het blad MIJN BIJEN, uitgave van: Imkersbond Imkers Nederland.

De afdeling beschikt over een verenigingsstal “de Beezenmoat” in het Wentholtpark in Lichtenvoorde waar de bijen van de (beginnende) leden terecht kunnen als zij niet in staat zijn de volken op eigen terrein te plaatsen of begeleiding van gevorderde imkers wensen.

Het komende seizoen wordt  er bij voldoende deelname een basiscursus gegeven van + 16 lessen. Voor opgave en informatie: raadpleeg onze website: www.imkersoostgelre.nl

 

E-mail:   rinietenhave@hotmail.com  of   p.vaneijck1958@kpnmmail.nl

 


Lokmiddel Bloem trekt bestuivers aan met de geur van bange bijen.

Kleine vliegjes in Afrika eten graag gevangen honingbijen. Een plant heeft de geurstoffen van bijenpaniek nagemaakt, en lokt er de vliegjes mee. lees hier meer.Bijenplaag Brits ziekenhuis: honing druipt van de muren.

Toen de patiënten in het Rockwood-ziekenhuis in Wales om een dokter riepen, was het niet omdat ze pijn hadden. Wel omdat ze honing langs de muren zagen druipen van het ziekenhuis in Cardiff.

Klik hier voor het hele verhaal.

  

Bron: De volkskrantToplocatie

 

Op een toplocatie midden in het centrum op de markt van Lichtenvoorde heeft onze zeer gewaardeerde Imker Boudewijn Doppen een bakkerij/banketzaak en een IJssalon. Sinds enkele weken moet Boudewijn en zijn familie deze prachtige stek delen met een (bijen) koningin en al haar werksters ( + 30.000).

Wat hebben mensen en bijen gemeen? Ik zal in het kort deze vraag beantwoorden.

 

Bijen en mensen zoeken bedrijvigheid, voedsel, goede huisvesting en vooral gezelligheid, dat is er meer dan voldoende in het centrum van Lichtenvoorde.

 

Voor enkele weken terug heeft zich een bijenzwerm genesteld in wat lege bijenraat bij Boudewijn achter de zaak. Vervolgens heeft hij deze zeer grote zwerm voorzichtig met oude raat en al in twee lege broekkamers gedaan en inmiddels staat er een honingkamer op die bijna vol is. Velen onder ons stellen de vraag, wat hebben bijen te zoeken in het centrum. Allereerst heeft Boudewijn achter de zaak zijn lege bijenkasten staan en daar heeft deze zwerm aangeklopt voor woonruimte,  dat is gelukt en voedsel is er voldoende te halen in het tuin/boomrijke centrum van Lichtenvoorde. Onlangs heeft Lichtenvoorde van de  Bomenstichting Achterhoek mede dankzij de Imkersbond ABTB afd. Lichtenvoorde de prijs gewonnen

“Het Groenste project van de Achterhoek”

 

Namens Imkersbond ABTB,  

Jos Schut.

 


Prijs Gemeente Oost-Gelre groenste project.

Ook dit jaar loofde de Bomenstichting Achterhoek (BSA) ter gelegenheid van Boomfeestdag een prijs (een Lindeboom) uit voor die Achterhoekse gemeente die in 2015 het Groenste Project heeft gerealiseerd.

Dit heeft tot gevolg dat ook dit jaar weer de gemeente Oost Gelre, samen met burger groeperingen, de meeste groene initiatieven heeft getoond, zoals bijvoorbeeld de “pluktuin” in Groenlo.

De BSA heeft daarom dit jaar gekozen voor het initiatief van de Imkersbond ABTB te  Lichtenvoorde die een prachtige Bijentuin heeft gerealiseerd in het Wentholtpark en hiermee bijdraagt aan de zo belangrijke instandhouding van de bijenpopulatie, die immers zeer bedreigd wordt door vooral het gebruik van pesticiden.

De bouw van de bijenstal, de aanleg van groenstroken en het planten van (fruit)bomen, zijn samenwerking met de gemeente, het Marianum (een school voortgezet onderwijs) en vooral de inzet van leden-Imkers tot stand gekomen. Het is een paradijs voor vlinders, vogels, insecten en mensen geworden!

Aangezien het belangrijk is voor de bijen dat de bloeitijden van de verschillende aanwezige bomen goed op elkaar aansluiten, is deze keer, i.p.v. een Lindeboom, gekozen voor een Pauwlonia tomentosa (de Anna Pauwlona- of Keizersboom), die vroeg in het jaar bloeit met mooie blauwpaarse trompetvormige bloemen. Deze boom is genoemd naar Anna Pauwlonia Romanov, die in 1816 trouwde met koning Willem II.

Daarom dus deze keer de eer voor zowel de gemeente Oost Gelre als voor de Imkersbond ABTB afdeling Lichtenvoorde.

De prijs is overgedragen op vrijdag 15 april jl  in het Wentholtpark nabij “de Beezenmoat” (bijenstal).  Hierbij was Wethouder Vincent van Uhm en het bestuur van  de Bomenstichting Achterhoek aanwezig.

Wij willen de bomenstichting achterhoek hartelijk danken voor deze prijs de prachtige Poulonia en de gemeente Oost Gelre bedanken voor de facilitaire medewerking.

 

Namens het bestuur van de Imkerbond ABTB en Marjan Houpt, secretaris Bomenstichting Achterhoek.


Ook dit jaar wordt er  weer een buitenspeeldag georganiseerd in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Ook de Bijenvereniging zal deze dag haar deuren openen, om ook deze dag weer tot een succes te laten verlopen.

 

 


Toen onze kleindochter vroeg of ik in haar klas over bijen wilde vertellen kon ik hierop geen nee zeggen. Afgesproken om dit een half uurtje in haar klas (groep 4) te doen en hierna in de klas ernaast ook een half uurtje.

 

Na de spullen te hebben verzameld zoals, foto's, filmpje en bijenkastje en div. attributen ging ik vrijdag 8 8 april met de spullen op een steekwagentje in de metro op weg naar de school in hartje Rotterdam.

Bij de school aangekomen stelde de jufrouw voor om twee klassen samen te voegen zodat ik meer tijd had voor de vertelling.  

 

 

 

In een propvolle klas van 51 kinderen heb ik met PowerPoint op een digibord de kinderen de bijenfoto's laten zien en daarbij een en ander verteld. Bijna alle kinderen hadden wel iets te vertellen zoals: ik ben ook een keer gestoken of mijn opa heeft ook bijen.

Ook heb ik verteld over de meegenomen bijenkast, -kap,

-pijp, -raten ed. Na een half uur was het tijd voor een bijen filmpje van het klokhuis. Aan de kindergezichtjes kon in zien dat ze dit een grappig filmpje vonden.

 Na afloop mochten alle kinderen honing proeven.

Van de juf kregen ze nog een opdracht om op een kleurplaat een bij na te kleuren.  

 

Bennie Harbers

 


Korfvlechten Erve Kots
Korfvlechten Erve Kots

Korfvlechten met de Midwinterfair bij Erve Kots 29-12-2015


Aanplant sympforicarpos (sneeuwbes) bij de bijenstal 'De Beezenmoat'

Maandag 28-12-2015 hebben 8 imkers met hulp van 'van Ooijen Tuinen' en de gemeente Oost Gelder een 100 meter haag van symphoricarpos struikjes om de pas aangeplante boomgaard bij de bijenstal 'De Beezenmoat' geplant. 

Symphoricarpos of Sneeuwbes is een struik van ongeveer 1 m hoogte die je veel in het openbaar groen aan treft. Ze wil nagenoeg overal groeien.

De kleine, weinig opvallende bloemen maken de bloei niet uitbundig maar ze gaat wel lang door. De bessen vormen de sierwaarde. Waar een flinke beplanting van deze bes staat, zorgt zij in de nazomer voor een belangrijke bijdrage aan pollen en nectar voor de bijen.


LICHTENVOORDE – Zorgen rond het voortbestaan van bijenvolken, hommels en wilde bijen treffen niet alleen ecologen en de klimatologen in Parijs deze dagen, maar ook hele economieën. Het gaat over miljarden euro's die afhangen van de bijen. Fruit, groente, granen en ook amandelen in gevulde speculaas groeien niet zonder de bestuiving van bijen, vertellen de imkers van de bijenstal De Beezenmaot in het Wentholtpark. De imkers willen op lokaal niveau blijvend aandacht houden voor het belang van bijen. Daarom zijn ze gestart met de aanleg van een boomgaard met fruitbomen, een haag van sneeuwbes er rondom heen én een bomentuin met zogenaamde drachtbomen: boomsoorten die dracht produceren, het voedsel voor bijen in de vorm van stuifmeel en nectar, interessant voor bijen. De boomgaard en de bomentuin zijn voor iedereen toegankelijk. "De grond hier in het Wentholtpark is ten slotte van de gemeente. Het is een prachtig park, die wij nog mooier willen maken", aldus één van de imkers.

Terwijl gure wolken vol regen boven de hoofden van de imkers voorbij drijven, zuigen de laarzen zich vast in de natte grond. Elke voetstap maakt geluid. Het riet dat diep doorbuigt in de wind, maakt diagonale lijnen langs de waterkant. Een waterhoentje duikt weg. De plantkuilen die de imkers uitgraven, vullen zich direct met water, maar lijken weer op te drogen als ze een boom planten en aanaarden. "Ja, dit hebben we allemaal over voor de hobby en voor de bijen", merken ze met een knipoog op. De olijfwilg die dichtbij de vlinderwal wordt gepoot, bloeit. "We planten verschillende bomen. We creëren zo biodiversiteit, het verschil in bloeitijden en bloeisoorten voor tal van insecten. Bijen moeten vanaf het vroege voorjaar tot in de late herfst stuifmeel en nectar kunnen halen uit verschillende bloemen van planten, struiken en bomen. Al met al komt dit ten goede aan de gezondheid en voeding van zowel de bijen als wij mensen", vertellen de imkers hun verhaal. "Als ieder mens in zijn leven tien bomen plant, hebben de bijen het goed."

In de boomgaard komt een picknicktafel waar je in de zomer lekker kunt genieten van de natuur in het park. Zoals elke boomgaard is omgeven door een haag, meestal elzen, krijgt ook de boomgaard in het Wentholtpark een haag. Vanwege de grote hoeveelheid nectar tijdens de bloei, hebben de imkers gekozen voor een sneeuwbeshaag. Binnen de vereniging zijn er imkers die hun kasten verhuren aan boeren in de omgeving. Het Lichtenvoordse bloemencorso heeft bijenkasten van de imkers op de dahliavelden staan. Ook adviseren de imkers de gemeenten bij de aanplant en onderhoud van de perken. "Voor de insecten is het beter te snoeien of te maaien na de bloei. We hebben de gemeente gevraagd om jaarlijks een derde van wilgen te snoeien, zodat er bloei blijft en de bijen niet hoeven te verhongeren. In de gemeente Aalten is men begonnen met akkerranden aan te leggen."

Gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland subsidiëren het project van de imkervereniging. Het project hebben de imkers uitgelegd aan de buurt tijdens een avond in Marianum. "Het is een gezamenlijk initiatief dat ten goede komt aan de natuur en het landschap. Het draagt bij aan de beleving van de omgeving, het beheer en het onderhoud ervan", licht André te Brake van de gemeente Oost Gelre toe. In totaal ontvangen de imkers 3200 euro voor het project. Het geld komt uit een subsidiepot waaruit ook de uitkijktoren in het Vragenderveen, het 'moet kunnen-project' waar landeigenaren elk een boom doneren en de Besselinkschans zijn bekostigd. Alle projecten hebben als doel de burgerbetrokkenheid te vergroten.


diploma uitreiking beginnerscursus 2015
diploma uitreiking beginnerscursus 2015

Diploma's beginnerscursus 2015

 

Op woensdagavond 18 november 2015 werden de diploma's uitgereikt aan de 8 cursisten, die geslaagd zijn voor de beginnerscursus bijen houden. Deze cursus werd georganiseerd door de afdelingen Groenlo en Lichtenvoorde van de ABTB.
Na het welkomstwoord van de voorzitter van de ABTB, dhr. Peter Arts, werden de diploma’s uitgereikt door de docent bijenteelt  dhr. Bob Kliest, die voor elke cursist een persoonlijk woordje had.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de fam. te Brake, die de bijenstal beschikbaar stelt.
Wij wensen alle cursisten veel plezier met hun hobby.
Op de foto ontbreken 2 cursisten.


Op 22 oktober 2015 waren Bennie, Jos en Ellen actief bij Erve Kots.

 

Gezellig met zijn drieën korfvlechten onder de aandacht van de bezoekers, jong en oud.

Hoelang doen jullie erover? Leren jullie het ook aan de jongelui?

 

Goede vragen en leuk om zo belangstelling te kunnen wekken voor de bijen en het werk van de imkers. Het verschil uitleggen tussen een schepkorf en een bijenkorf geeft stof tot praten. Het olde ambacht korfvlechten herleeft op deze herfstdag in Lieveldes museumdag.  


Uitbreiding Cool Nature Park

De imkersvereniging ABTB afdeling Lichtenvoorde heeft op 29 september j.l. een bijeenkomst gehouden m.b.t. een kleine uitbreiding van de beplanting in het Wentholtpark nabij de bijenstal “de Beezenmoat”

Voorzitter Jos Lansink vond het fijn de aanwezigen waaronder leden van de imkersvereniging en aanwonenden van het Wentholtpark  of deftig gezegd het Cool Nature Park welkom te heten.

We hebben deze avond als imkervereniging Oost Gelre georganiseerd om ieder duidelijk te maken hoe wij als imkers in overleg met de gemeente omgaan met de bijenstal, de bijen en de aanvullende beplanting achter de bijenstal. Voor deze avond waren  enkele personen uitgenodigd om de volgende onderwerpen toe te lichten.

Allereerst gaf de voorzitter Jos lansink in het kort middels een PowerPoint presentatie een stukje geschiedenis over de imkersvereniging ABTB (75 jaar) en de bouw in 2010 van de bijenstal “de Beezenmoat” De tweede spreker Frans Thomassen (bestuurslid en imker) vertelde op een inspirerende manier het e.a. over de geschiedenis van de bijen, interessant detail uit zijn betoog is dat de bij zeven keer langer bestaat dan de mens.

Vervolgens kwam de uitbreiding Cool Nature Park aan de orde. Jos Lansink gaf middels een power-point presentatie weer waar en hoe e.a. aangeplant zal worden. Willem van Ooijen (boomkweker en imker) vertelde over de aanplanting die uit twee gedeelten zal bestaan, dicht bij de bijenstal zal een boomgaard worden aangeplant met hoogstam appel en pruimen bomen en op iets meer afstand wordt een Arboretum aangeplant (Arboretum is een bomentuin) Deze bomen hebben hun natuurlijke groeivormen. Dit betekent dat u er geen gekweekte cultuurvariëteiten zult vinden. Voor dit Arboretum zal gekozen worden voor bomen die veel dracht geven voor bijen en andere insecten. Daarvoor zijn de linde, acacia, tulpenboom e.d. uitermate geschikt.

Na de pauze kreeg docent bijenteelt Paul Holterman uit Zevenaar de gelegenheid om alles te vertellen over bijenplanten en bomen. Eveneens middels power-point toonde hij prachtige afbeeldingen van een enorme hoeveelheid planten en bomen. In ruim anderhalf uur tijd wist hij de muisstille zaal te inspireren over groei en bloeitijden.

Vervolgens was er gelegenheid voor het stellen vragen. De voorzitter deelde mee dat de  beplanting waarschijnlijk deze herfst zal plaatsvinden i.o.m. de gemeente Oost Gelre en afhankelijk van het weer en de bodemgesteldheid.

Jos Lansink dankte de sprekers voor hun zeer inspirerende inleidingen en uiteraard was er een presentje van onze Imker/bakker Boudewijn.

Vervolgens dankte hij de leden van onze vereniging en aanwonenden van het Wentholtpark voor hun aanwezigheid en inbreng en wenste allen welthuis.

 

Namens Imkersvereniging ABTB

Afd. Lichtenvoorde


Imker worden?

De imkersverenigingen Groenlo en Lichtenvoorde organiseren bij voldoende deelname in  februari 2016   een beginnerscursus bijen houden.

Info:

R ten Have    e-mail: rinietenhave@hotmail.com     tel:0544 463160

J Schut          e-mail: jschut49@gmail.com              tel:06 83550404


Groepsreis ABTB 2015 Noorwegen

groepsfoto ABTB groepsreis 2015
groepsfoto ABTB groepsreis 2015

Nationaal buitenspeeldag
Nationaal buitenspeeldag

Nationaal buitenspeeldag 2015

 

Ongeveer 1200 enthousiaste kinderen bezochten woensdagmiddag 10 juni de buitenspeeldag in het Wentholtpark georganiseerd door de Stichting Wentholtpark.

Ook hadden wij onze bijenstal opengesteld voor de kinderen.

Het bleef spannend of er veel kinderen zouden komen. Na schatting 100 kinderen, met of zonder ouders, hebben op deze mooie dag de bijenstal bezocht.

De kinderen konden achter glas de imker aan het werk zien. De stoere kinderen, beschermt met bijenkappen, mochten de imker helpen. Ook door een periscoop konden ze de onderkant van een korf met bijen bekijken.

Terwijl de kinderen honing proefden en een glaasje ranja dronken, konden ze een bijenfilmpje zien.  Al met al was het een   geslaagde middag.


Stef Leushuis koninginnenteelt 2015
Stef Leushuis koninginnenteelt 2015

Er zijn verschillende redenen waarom aan koninginnenteelt wordt gedaan:

 

Vervanging van de oude koninginnen

een koningin kan ongeveer 5 jaar oud worden, maar meestal wordt ze voor die tijd al vervangen door een jongere koningin. Met een oudere koningin loop je een grotere kans opdarrenbroedigheid en op een volk dat moerloos de winter uitkomt.

 

 

 

Het telen van reservekoninginnen,

er kan immers altijd iets mis gaan met de koninginnen in de productievolken

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de eigen stand door koninginnen te telen van de eigen beste volken,

hierbij is dus sprake van selectie / keuze op grond van eigen waarneming en eigen criteria (maar meestal zal dat gaan om criteria als zachtaardigheid, zwermtraagheid, ziektebestendigheid, haaldrift, varroa-bestendigheid).

het telen van een bepaald ondersoort of buckfast of carnica

 

Koninginnenteelt kan op veel verschillende wijzen gebeuren:

Het simpelst is koninginnenteelt vanuit redcellen (zoals ook bij het maken van kunstzwermen gebeurt).

Je zet raampjes met jong open broed en voldoende bijen in een eigen onderkomen en je kunt na 13 dagen (oftewel 6 dagen larve plus 7 dagen pop) "oogsten". Als je aan eigen selectie doet dan haal je dat raam uit het volk dat het meeste voldoet aan de door jezelf opgestelde criteria.

Als je maar 1 reservekoningin wilt dan doe je deze redcel-methode in een klein kastje.

           De bijen zullen dan meestal zelf in de gaten houden dat er

           uiteindelijk maar 1 koningin is (en er niet gezwermd wordt).

Nadeel van deze redcel-methode zijn de kleinere koninginnen die gemiddeld ook slechter presteren dan koninginnen die vanaf het begin af aan voldoende koninginnengelei hebben gekregen. De eerst uitkomende redcel-koningin is dan ook nog eens de slechtste (immers, was het oudste larfje waarvan het volkje nog een koningin wilde maken). De volgende methoden leveren gemiddeld betere koninginnen.

Het kweken van koninginnen vanuit zwermdoppen is al weer wat lastiger dan koninginnenteelt vanuit redcellen aangezien je dan als bijenhouder veel minder de timing in de hand hebt. Je moet wachten op de zwermstemming. Deze kun je wel beïnvloeden door bijvoorbeeld het krap zetten, maar dan nog.

Herhaaldelijk zul je moeten checken of er inmiddels aanstaande zwermdoppen zijn (voorzichtig, want in het begin zijn de jonge doppen zeer kwetsbaar!), om vervolgens te wachten op het tuten en kwaken.

Als je tuten en kwaken de ene avond voor het eerst hoort, dan kun je de avond daarna de verschillende moerdoppen zelf openen en daarvan de koninginnen oogsten.

Je kunt ook beslissen tot het laten afkomen van zwermen die je dan zelf weer schept of opvangt met bijvoorbeeld Alley's Trap.

 

Koninginnenteelt middels overlarven:

         kort samengevat komt Koninginnenteelt middels over larven er op

         neer dat de koninginnenteler zelf 1e-dags-larfjes

         naar koninginnenteeltdopjes overplaatst, en er vervolgens voor zorgt

         dat deze larfjes vanaf het begin af aan door bijen worden behandeld

         als toekomstige koninginnen.

 

Stef Leushuis koninginnenteelt 2015
Stef Leushuis koninginnenteelt 2015

groep 4 Pastoor van Arsschool 2015
groep 4 Pastoor van Arsschool 2015

Pastoor van Arsschool op bezoek 

 

Op 22 april hebben 28 kinderen (verdeeld in twee groepen) van groep 4 van de Pastoor van Arsschool een bezoek aan bijenstal 'De Beezenmoat' gebracht.

Na een kort bijenfilmpje 'de bij en wij' werd door imker Bennie uitleg gegeven van: een bijenkorf en bijenkast, het verschil tussen een wesp en een bij, de vorm van de een bijenraat, de angel van een bij, het omgaan met bijen, enz.  

Veilig achter glas heeft Bennie met hulp van twee stoere kinderen (voorzien van een bijenkap) een bijenkast opengemaakt. Een uitgehaald raampje met honing, broed en bijen hebben de  kinderen van dichtbij (achter glas) bewonderd.  

Omdat er geen honingpotje voorhanden was hebben de kinderen met roerstokjes de honing rechtstreeks uit de raat geproefd. Ook was er veel interesse voor een nest met een broedende merel boven de bijenkasten. Ten slot konden de kinderen via een periscoop een bijenkorf met bijen van binnen bekijken.


Depot Varsseveld

Een ruim gesorteerde winkeltje met imkerbenodigdheden is te vinden aan de Twenteroute 5b te Heelweg.

Vanaf Varsseveld is het voor "de Radstake".

Volg de borden fruitbedrijf Peppelman en je komt er vanzelf. De

 

openingstijden zijn als volgt:

    maart t/m oktober zaterdag van 10 - 12 uur,

    april t/m augustus tevens woensdag van 18.30 - 19.30 uur.

 

Je kunt ook per e-mail ( depot.varsseveld@kpnmail.nl ) een bestelling opgeven en die dan later komen ophalen.

Een aantal leden van Varsseveld vormen het verkoopteam en meestal staat de koffie klaar. Alle imkers en zij die imkers iets cadeau willen geven zijn van harte welkom!

Betalen kan uitsluitend contant!

Onze vereniging krijgt jaarlijks 5% bonis op de inkoop van onze leden.


avatarhut
avatarhut

NL doet 2015 groot succes

 

10 vrijwilligers uit de omgeving en imkers van Lichtenvoorde e.o. hebben zaterdag bij de bijenstal in het Wentholtpark een Avatarbosje aangeplant van wilgenloten. Het ecologisch verantwoorde Avatarbosje heeft als doel om jongeren te betrekken bij natuur, door hen via ‘hun wereld’ aan te spreken. Het bos is echter niet alleen maar vermaak; het initiatief is ook bedoeld om zelf een steentje bij te dragen. Ook werd de vorig jaar aangelegde prairie-tuin gesnoeid en voorzien van nieuwe

informatiebordjes. Op deze manier wordt het wandelende publiek geïnformeerd over de enorme verscheidenheid aan planten. Ook de vlinderwal is opgeschoond zodat ieder het komende voorjaar en zomer weer kan genieten van de vele bloemen en vlinders.

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de geweldige inzet. Jullie hebben hiermee de natuur een handje geholpen. 

 

Namens de Imkersvereniging,

De Beezenmoat.

 


NL DOET

 Op zaterdag 21 maart 2015 van 10:00 tot 16:00 uur

 

gaan vrijwilligers de natuur een handje helpen met onderhoud vlinder- en prairietuin + nieuwe aanplant van bomen en struiken bij de bijenstal in het Wentholtpark van Lichtenvoorde.

Onder begeleiding van imkers en mensen van de vlinderstichting kunnen kinderen en ouders uit de omgeving helpen met het zomer klaar maken van de vlinder- en prairietuin en uitbreiding van beplanting in de omgeving van de bijenstal.

Zowel jong en oud zijn hier van harte welkom. De deelname is gratis. Ook is er gratis koffie, thee, frisdrank.


Huldiging 3 leden tijdens jaarvergadering 2015.

Huldiging Bennie Harbers
Huldiging Bennie Harbers

Tijdens de jaarvergadering van dinsdag 27 januari  zijn 2 leden in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarig lidmaatschap van de Imkersbond ABTB afdeling Lichtenvoorde.  Corrie Hahné uit Vragender en Dirk Heuzinkveld uit Lichtenvoorde  zijn het afgelopen jaar 25 jaar lid van de Imkersbond ABTB afdeling Lichtenvoorde.

Beide imkers kregen een zilverenspeld opgespeld door voorzitter Bennie Harbers.

Voor beide heren was er ook als blijk van waardering een mandje met streekproducten en voor hun partners waren er bloemen.

Tijdens genoemde vergadering was ook de bestuursverkiezing aan de orde.

De huidige voorzitter Bennie Harbers (Teeuws) was aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar.

Bestuurslid Jos Lansink gaf een terugblik op de periode dat Bennie binnen onze vereniging actief was.

Na 35 jaar in Apeldoorn te hebben gewoond en gewerkt gingen Bennie en Rikie in 2004 weer terug naar de roots. Vervolgens melde hij zich aan bij de imkersvereniging ABTB afdeling Lichtenvoorde. Vanwege zijn jarenlange imkerservaring kwam hij al vrij snel in het bestuur en de laatste jaren hanteerde hij de voorzittershamer.

Bennie bruiste van ideeën: betere opleidingen, meer leden een eigen bijenstal enz.

Het ledental is mede door zijn inzet gestegen van 12 naar 44 op dit moment.

Van de realisatie van de bijenstal was hij de grote animator, alle contacten met gemeente, aanvraag van subsidies en vergunningen werden door hem geregeld.

Alvorens diverse locatie voor de bijenstal te hebben bekeken, kwam de ontwikkeling van het nieuwe Wentholtpark. De oude hertenstal is door de imkersvereniging gesloopt en van de goede oude materialen is met behulp van vrijwilligers en leerlingen van Marianum een prachtige bijenstal, compleet met educatieve ruimte, gebouwd. Ook was Bennie de drijvende kracht achter de aanleg van de prairietuin, korfvlechten en de bouw van een eigen website.

Jos Lansink bedankte Bennie en ook zijn vrouw Rikie die hem steunde en de gelegenheid gaf dit allemaal te doen voor de Imkersvereniging. Voor al zijn inzet in de afgelopen 11 jaar heeft de imkersbond gemeend ook Bennie met een zilverenspeld te moeten decoreren, voor zijn vrouw Rikie was er een fraaie bos bloemen en met de afsluitende woorden van Jos Lansink, bedankt en we’j hopt ow nog gewoon lange te zeen.

 

Namens de afdeling Lichtenvoorde, Jos Schut secr.


Nieuwjaarsreceptie / Varroa behandeling

Op de nieuwjaarsreceptie / Varroa behandeling van 3-1-2015 in 'De Beezenmoat' was heel veel belangstelling.

Na de koffie ging Gert Hartman aan de slag met de Varroa behandeling.

Totaal werden er 6 bijenvolkjes (5 kasten en 1 korf) behandeld met oxaalzuur.

 

Een bijenkorf werd na het behandelen op de nieuwe 'periscoop' gezet.

Vluchtig te zien zagen alle volkjes er goed uit. Nu maar hopen dat ze de winter gaan overleven. De imkers die geen bijen in de stal hadden staan hebben oxaalzuurspullen mee genomen om de bijen thuis te behandelen.

 

Na de behandeling waren er lekkere oliebollen en appelflappen aangeboden door bakker / imker Boudewijn Doppen. Met 20 imkers In een volgepropte educatieruimte werd onder genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

 

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en gezond 2015 met veel bijenplezier.


Midwinterfair Erve Kots december 2014


korfvlechten 19-11-2014
korfvlechten 19-11-2014

Herfstbivak Compagnie van Grolle, Erve Kots 18 en 19 oktober 

 

Veel nieuwsgierige kinderen en volwassenen. Belangstelling genoeg dit prachtige najaar weekend voor korfvlechten, honing en bloemen, maar ook voor imkeren in het Wentholtpark.

Mevrouw Ubbink verkocht Lichtenvoordse honing terwijl ze Grolsche wanten breide. Was gezellig.  

ZONnige groet, Ellen


diploma beginnerscursus 2014
diploma beginnerscursus 2014

Imkers van imkersvereniging Lichtenvoorde ABTB  behaalden de diploma’s imkeren.

 

Donderdag 8 oktober 2014 werden in Kilder in totaal 25 diploma’s uitgereikt aan personen uit de gehele Achterhoek, zowel voor beginnende imkers als voor de gevorderde imkers.

Onder hen waren 7 leden van de imkersvereniging ABTB te Lichtenvoorde.

 

 

Voor de beginnende imkers bestond de cursus uit 10 uur theorie- en 20 uur praktijk lessen.

Hiervoor slaagden van onze afdeling, Nida Beelaerts Hummelo, Jochem Bollen, Jos Wekking uit Lichtenvoorde en Ton Bouchier uit Zieuwent.

 

De cursus voor gevorderde imkers bestond uit  40 theorie- en praktijklessen.

Hiervoor slaagden onze leden Vincent Harbers uit Lievelde, Jos Lansink en Bennie Berendsen uit Lichtenvoorde.

De diploma’s voor de basiscursus werden uitgereikt door oud bijenconsulent van het Rijks bijenconsulentschap en schrijver van het Bijenboek ‘’Bloeiend leven”  Dhr Lei Hensels te Roggel (L). Leraar Paul Holterman deed de uitreiking van de gevorderde cursus. 

Paul bracht voor hij overging tot de diploma uitreiking de 6 geboden uit het Handboek der moderne Bijenteelt  uit 1935 als volgt onder de aandacht:

 

1.Wees zorgzaam en opmerkzaam

2.Ken de drachtverhoudingen

3.Wees goed onderlegd

4.Houd sterke volken in ruime broedkamers

5.Werk met de allerbeste teelt-koninginnen

6.Geef volken in den winter een volle voedselkamer

 

We zijn als imkersvereniging zeer verheugd dat we ook dit jaar weer kunnen melden dat er veel belangstelling is voor de bijenteelt en om die reden willen we allen van harte feliciteren met het behalen van deze diploma’s.


Beginnerscursus imkeren 2015

Bij voldoende deelname starten wij samen met de bijenvereniging Groenlo in februari beginnerscursus imkeren. Mocht je hiervoor belangstelling hebben of iemand weten wie hiervoor belangstelling heeft, neem dan contact op met Henk ter Bogt, tel.: 06-54 35 25 69 e-mail: hterbogtbeuting@gmail.com of Rinie ten Have, tel.: 0544-463160 e-mail: rinietenhave@hotmail.com


Werelddierendag 2014 scouting lichtenvoorde

 

Anders dan de geijkte dieren, zoals honden, katten en kuikens waren dit keer de bijen aan de beurt bij de scouting met de Werelddierendag. 

Leden van de Imkersvereniging Lichtenvoorde e.o. hebben zaterdagmiddag 4 oktober aan de Oudste Welpen de Scouting Sint Bernardusgroep uitleg gegeven over de honingbijen. 

Na een kort bijenfilmpje heeft Bianca Kobus van a tot z het bijenleven aan 25 Welpen (jongens van 8 tot 12 jaar) uitgelegd en diverse imker attributen laten zien.

Op de vragende uitleg van Bianca kwamen diverse goede antwoorden.

Een Welp kwam met een slimme opmerking: Als je een bijenkap draagt kan de bij je niet steken en dan gaat de bij niet dood.  

Op het eind konden de Welpen de honing van Bianca's bijen proeven.

De Welpen hebben een leerzame middag gehad en willen volgend jaar bij de bijenstal in het Wentholtpark komen kijken.

 


Foto's studiereis Zwitserland 11-08-2014 t/m 18-08-2014


Museum dag Erve Kots

 

Op 7 aug. 2014 heeft Ellen Bakker het volgende geschreven: 

Woensdagavond regende het zacht. Mooi weer om een boeket uit de prairietuin te plukken voor de museum dag op donderdag 7 augustus.

Mijn volgepakte fiets was al een toeristische attractie onderweg naar Lievelde.

Er waren meer dan 300 grote en kleine bezoekers die gretig in zich opnamen wat er te horen, zien en proeven was. De vers geslingerde zomerbloemen honing was voor de een lekkernij om van de vinger te likken en voor de ander alleen om aan voorbij te gaan.

Het korf vlechten kreeg alle aandacht, net als de boeiende informatie over kasten, korven, zwermen en imkeren. Dat het iets minder slecht gaat met de bijen is voor de meesten bekend, maar hoe bijen elkaar vertellen waar honing te halen is moest telkens opnieuw worden gelezen en voorgelezen. Dat bijen dansen, dat weet bijna niemand. Wel dat ze zwermen. Dit jaar erg veel.

Het was erg gezellig.

Zonnige groet,  

Ellen


locatie te Brake Groenlo
locatie te Brake Groenlo

Tour d’ Imkerij

 

Zaterdag 12 en zondag 13 juli jl. waren de landelijke Open Imkerdagen. Imkers en verenigingen konden vertellen over bijen en bijenhouden.

Op genoemde dagen was onze bijen stal niet open omdat we een week te voren in samenwerking met Groei en Bloei hebben deel genomen aan de open tuindag.

Er is toen een fietsroute uitgezet en zo werd ook onze prairytuin aangedaan. Uiteraard waren wij in de gelegenheid om alles te vertellen over de bijenhouderij wat natuurlijk nauw in verband staat met alles wat groeit en bloeit. Wel hebben we op zaterdag 12 juli samen met de afdeling Groenlo een fietstocht gehouden langs en door een fraai stukje natuur waar ook onze bijen vertoeven.

 

De bijeenkomst en vertrek was zaterdagmiddag om 13.00 uur bij de Beezenmoat te Lichtenvoorde. Vervolgens via het Wentholtpark richting Aalten waar we over de licht glooiende Barlose Es bij de Domme Aanleg richting het Klooster fietsten. Wij kwamen op een fraaie locatie bij Mieke Brethouwer.  Waar we haar tuin en bijenstal hebben bekeken. De tocht ging verder via de Schaarweg richting Corle en vervolgens door het korenburgerveen waar we via het Rozenbos terecht kwamen bij  veehouder en Imker Antoon te Brake. Uiteraard hebben we zijn bijenvolken beken, maar die konden i.v.m. het warme weer onze nieuwsgierigheid niet helemaal waarderen.

Een bijzondere gelegenheid deed zich voor dat op hun bedrijf een koe de lever productie van 100.000 kg melk was gepasseerd. Een unieke prestatie waaraan het vakmanschap van de Fam. te Brake een bijdrage heeft geleverd. Antoon te Brake stak zijn geluk niet onder stoelen of banken en trakteerde ons onder de bomen op een koel pilsje o.i.d.

De tocht ging verder naar het eindpunt bij  Annie en Johan Waenink. Daar werden we gastvrij ontvangen en vervolgens konden wij hun fraaie bomen en plantentuin bezichtigen. De verscheidenheid aan planten en bomen is een domein voor de bijen.

 

Tegen 18.00 uur hebben we deze dag afgesloten met een heerlijke BBQ plus borrel uiteraard. Het was voor ieder een fantastische middag die voor herhaling vatbaar is.

 


groei en bloei
groei en bloei

Open tuinen dag van de KMTP groei & bloei 22 juni 2014

 

Echte plantenkenners, imkers uit o.a. Gaanderen, Aalten, Winterswijk en belangstellenden uit Oost Gelre fietsten de hele uitgezette route of een gedeelte ervan.

De imkersvereniging heeft haar prairietuin prachtig bloeiend kunnen laten zien. Het publiek keek met grote interesse naar dit mooie stukje Lichtenvoorde zo aan de rand van het Wentholtpark. Dat we de bijen nodig hebben voor de bestuiving van vruchtbomen en bloeiende planten is volop besproken tijdens de wandelingen rondom de bijenstal. Jong en oud; genietend van prachtige kleuren, heerlijke geuren en bezige bijen.

 

De volken waren nogal onrustig (in deze tijd zitten de kasten vol honing) en dat had voor twee dames een steek in hun hoofd tot gevolg. Auw! Iemand had een tip: " als je gestoken wordt kan een klodder tandpasta een zwelling voorkomen". Zo leer je op een zonnige zondag ook nog wat van elkaar.

 

Het was vooral plezierig en gezellig.


Imkers geven uitleg St Jozef
Imkers geven uitleg St Jozef

Imkers geven uitleg

 

De kinderen van groep 3 en 4 van de St. Jozefschool hebben op 5 juni een bezoek aan bijenstal 'De Beezenmoat' gebracht.

Na een kort bijenfilmpje 'Klokhuis' werd door imker Willem uitleg over bijen gegeven. Hierbij werd duidelijk het verschil tussen een bij en wesp verteld en ook laten zien. Hierna konden kinderen, veilig achter glas, de bijen in de korf en in de kast bekijken. Ook konden zij de honing proeven. Buiten werd er                                                                                van de bijna in bloei staande lindeboom verteld.


Aanleg prairietuin NL doet 2014
Aanleg prairietuin NL doet 2014

NL DOET een groot succes voor de natuur 

15 vrijwilligers uit de omgeving en imkers van Lichtenvoorde e.o. hebben zaterdag bij de bijenstal in het Wentholtpark een bijentuin (prairie) en vlinderwal aangeplant. De bijentuin (prairie) werd al eerder voorbereid. Zaterdag werden hier de laatste plantjes ingeplant en voorzien van infobordjes. Dit gebeurde onder begeleiding van leden van de bijenvereniging.

De vlinderwal werd zaterdag in het geheel ingeplant onder begeleiding van de vlinderstichting.

 

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de inzet. Jullie hebben hiermee de natuur een handje geholpen.


Op  21 en  22 maart 2014 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de vrijwilliger in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Op zaterdagmiddag 22 maart van 13:30 u tot 16:00 u gaan vrijwilligers de natuur een handje helpen door bijen- en vlinderplanten te planten bij de bijenstal in het Wentholtpark van Lichtenvoorde.

Onder begeleiding van imkers en mensen van de vlinderstichting kunnen kinderen en ouders uit de omgeving helpen met het inplanten van de nieuw aangelegde vlinderwal en het afwerken van de prairietuin.

Zowel jong en oud zijn hier van harte welkom. Deelname is gratis. Ook is er gratis koffie, thee, frisdrank.


jubileum 04-03-2014
jubileum 04-03-2014

Imkersvereniging Lichtenvoorde huldigt 2 imkerleden 

  

Tijdens de jaarvergadering van dinsdag 4 maart in het s.g. Marianum zijn 2 leden in het zonnetje gezet: Herman Wieland 40 jaar imker en Gert Hartman 60 imker. 

  

Beide imkers zijn vanaf het begin lid van Imkersbond ABTB afdeling Lichtenvoorde e.o. geweest. Ook waren Herman en Gert jaren voorzitter van de afdeling Lichtenvoorde. Zij hebben door de jaren heen grote kennis en ervaring opgebouwd en mentoren diverse imkers. Wanneer een imker problemen heeft met zijn/haar bijen dan worden deze ervaren imkers erbij geroepen. Ook zijn zij ervaren korfvlechters en demonstreren zij het vlechten op markten e.d. 

 

Met het 25 jarig jubileum van Herman Wieland werd verzuimd hem een zilverenspeld toe te kennen. Dinsdag kreeg hij deze alsnog door voorzitter Bennie Harbers van de afdeling Lichtenvoorde opgespeld. 

Beide Imkers kregen een oorkonde en een streekproducten mand en voor de  dames was er een boeket bloemen. 

 

Gert Hartman kreeg van de voorzitter ABTB bond een extra oorkonde.


Korfvlechters 21-12-2013
Korfvlechters 21-12-2013

 

Oost Gelre 4 korfvlechters rijker

In de educatieruimte van iemenschoer (bijenstal) 'De Beezenmoat'  in Lichtenvoorde hebben 4 imkers de afgelopen maanden een cursus korfvlechten gedaan.

Zaterdagmiddag 21 december werd deze cursus afgesloten met een diploma.

 

Dit heeft er voor gezorgd deze oude techniek niet verloren gaat.


Onze bijenvereniging ontvangt een bijdrage voor een prairietuin uit het Univé Oost Fonds.

 

Het Univé Oost Fonds schenkt jaarlijks geld aan lokale projecten met een maatschappelijke uitstraling.

Met dit jaar het thema natuur had de bijenvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde zich aangemeld voor een bijvriendelijke prairietuin bij de gezamenlijke bijenstal in Lichtenvoorde.

De selectiecommissie van Univé Oost Fonds heeft van de 125

 

aanmeldingen een keuze gemaakt voor 12 prijswinnaars.

Donderdagavond 21 november werden in de Grolsch Veste van FC Twente de winaars bekend gemaakt. In aanwezigheid van veel belangstellenden heeft de bijenvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde een cheque van € 2.500,-- gekregen.

Dit bedrag zal worden besteed aan een bij- en milieuvriendelijke prairietuin bij de gezamenlijke bijenstal 'De Beezemoat' in het Wentholtpark.

Een prairietuin bestaat uit een goede kwaliteit ondergrond,  afgedekt met een 6 cm prairielava korrels. Hierin wordt dan de beplanting aangebracht. 

Oorspronkelijk bestaat een prairietuin uit graspollen maar wij willen er bloemenplanten in zetten die nectar en stuifmeel produceren, zogenaamde drachtplanten. 

Onze bijenstal is niet allen een stalling van bijenkasten maar wordt ook gebruikt voor educatie aan scholen e.d.