Bijen in de media.Serious Request Plantenmarkt bij Den Diek

 

(2018)

LICHTENVOORDE - De inzamelingsactie 'Lifeline' van Serious Request voor het Rode Kruis trekt in december door het land en doet ook Lichtenvoorde aan. Maartje de Kort van plantenasiel Care & Repair Service zag op social media een oproep van burgemeester Bronsvoort voorbij komen en kwam in actie. Maartje: "Ik wilde al jaren iets doen voor Serious Request maar wist eigenlijk nooit goed wat. Tijdens mijn werk in het plantenasiel viel het kwartje; hoe leuk zou het zijn om planten, stekjes en toebehoren te verkopen voor Serious Request?" Samen met Jolien Weevers van Den Diek werkte Maartje de plannen verder uit. Zaterdag 15 december organiseert Care & Repair de Serious Request-plantenmarkt bij scc Den Diek.

Tijdens de plantenmarkt kunnen belangstellenden terecht voor planten, stekjes maar zeker ook voor leuke potten. Maartje: "De potten zijn gedoneerd door Maja's Trading, de kringloopwinkel aan de Van Reedestraat. Zij reageerden direct enthousiast toen ik vertelde wat ik van plan was en wilden op deze manier ook hun steentje bijdragen. Super om te zien dat ondernemers hierbij willen helpen!" Maar niet alleen de hulp van ondernemers is welkom, ook particulieren kunnen bijdragen aan het slagen van de plantenmarkt voor het goede doel. "Inmiddels heb ik in het Care & Repair plantenasiel al de nodige planten staan maar voor de plantenmarkt kunnen we zeker nog planten en stekjes gebruiken. Ook plastic potjes waarin we planten kunnen verpotten en aanbieden voor verkoop zijn zeer welkom. Aan de Hugo de Grootstraat 7 en in de hal van Den Diek staat daarvoor kratjes klaar waar iedereen die planten, stekjes of materialen kan missen, deze kan 'dumpen'. Zo kunnen we straks een aantrekkelijke plantenmarkt inrichten met hopelijk een mooie opbrengst voor het Rode Kruis."

De plantenmarkt vindt plaats op zaterdag 15 december 2018 van 11.00 tot 16.00 uur bij Den Diek aan de Dijkstraat 30. Ondernemers die Maartje de Kort willen helpen met de actie kunnen contact met haar opnemen via plantenasiellichtenvoorde@gmail.com.

bron Elna.nl       3fm Serious Request 2018 


Het nazomerweer heeft ervoor gezorgd dat bijen die normaal gesproken in het voorjaar actief zijn, wakker zijn geworden uit hun winterslaap, meldt Nature Today.

Nature Today baseert zich op cijfers van Waarneming.nl en het archief van EIS, het European Invertebrate Survey kenniscentrum. Uit die cijfers blijkt dat het aantal waarnemingen van voorjaarsbijen sinds 1997 toeneemt. 

Vanaf dat jaar gaat het om een enkele waarneming in de herfst per jaar, maar dit jaar ligt het aantal waarnemingen al op negentien. Het aantal bijen dat tijdens een waarneming wordt gezien neemt ook toe. In Hulst werden veertig goudpootzandbijen tegelijk gezien.

De soorten die nu rondvliegen, maar dat normaal gesproken in het voorjaar doen, zijn de asbij, goudpootzandbij, meidoornzandbij, roodgatje, viltvlekzandbij en vosje. Normaal gesproken blijven volwassen bijen in een broedcel om daar de winter te overleven. Als de temperatuur in het voorjaar oploopt, komen ze daar pas weer uit.

Hoge temperaturen niet enige reden van ontwaakte bijen

Volgens Nature Today zijn de hoge temperaturen niet de enige reden dat de voorjaarsbijen nu rondvliegen. "Dan zouden we dit fenomeen in de afgelopen jaren ook al in deze mate hebben kunnen zien", schrijft de website.

Een verklaring voor het ontwaken van verschillende soorten bijen zou kunnen zijn dat sommige bijen eerst kou nodig hebben om wakker te kunnen worden uit hun winterslaap. In september was er een periode waarbij de minimumtemperatuur op 5 graden lag. Van rosse metselbijen is bekend dat ze zo'n koude periode nodig hebben en het zou kunnen dat zandbijen die ook nodig hebben.

Bron NU.nl


Koninklijke onderscheiding voor Gert Hartman

 

Op maandag 16 januari 2017 reikte burgemeester Annette Bronsvoort een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer G.J.A. (Gert) Hartman uit Lichtenvoorde, 78 jaar. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Imkersvereniging ABTB, afd. Lichtenvoorde. De heer Hartman is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hartman ontvangt de onderscheiding voor zijn werk op het gebied van natuur, cultuur en educatie.

 

Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk.

1954 -heden

Bijenimker in Lichtenvoorde en omstreken

In 1954 haalt de heer Hartman zijn bijenimkersdiploma en wordt lid van de imkersvereniging ABTB afdeling Lichtenvoorde. Sindsdien heeft hij zich verder bekwaamd in het imkersvak. Ook heeft hij eigen bijenvolkjes gekweekt.

1956- heden

Medeoprichter en bouwer corsowagen De Boschlaan

In 1956 was de heer Hartman medeoprichter van wagenbouwersgroep De Boschlaan. Tot op de dag van vandaag helpt hij jaarlijks bij de bouw van de corsowagen en met het onderhoud en verzorgen van het dahliaveld.

1982 - 1991

Voorzitter en secretaris Imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde

De heer Hartman heeft deze dubbelfunctie tijdelijk vervuld. Hij heeft visies ontwikkeld, zodat er meer aandacht is bij het belang van behoud van goede bijenvolken. De vereniging groeide weer. De heer Hartman zorgde voor het verzamelen van veel tijdschriften en boeken over bijen en de natuur. Die literatuur is voor de vereniging bewaard gebleven. Zijn kennis en ervaring deelde hij op die manier. Hij droeg en draagt nog steeds het belang uit van bestuivingen door bijen voor de tuinbouw en de agrarische sector.

1982 - heden

Mentor en bijeninspecteur

De heer Hartman is mentor voor beginnende imkers. Zij komen vanuit de hele regio naar hem toe voor theorielessen. Binnen en buiten de vereniging heeft hij de taak van mentor. De heer Hartman zorgt voor onderhoud, het doorlopen van de diverse cyclussen, de handelingen, in het voorjaar de bijen de ruimte geven, adviezen, etc. Een goede mentor is van groot belang voor een imkersvereniging.

1983 - 1997

Organiseren reizen naar koolzaadveldjes en varroabestrijding

Namens de imkersvereniging organiseerde de heer Hartman uitstapjes voor de leden naar koolzaadvelden in heel Nederland voor bijenbestuivingen. Ook was hij actief in de varroabestrijding en het demonstreren hiervan voor de imkerleden.

1985 -1994

Inkoopmanager en later penningmeester

De heer Hartman organiseerde de inkoop van bijensuikers voor de imkersvereniging. Daarnaast verzorgde hij het financiële beheer van de vereniging: het op tijd aankopen van materialen, timing, en het geldstromenbeheer voor een goed lopende bijenvereniging.

2004 - heden

Uitleg en demonstraties

De heer Hartman is een promotor van het imker vak. Hij verzorgt bijenuitleg en demonstraties aan scholen (zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs), verenigingen en zorginstellingen. Hij vindt het belangrijk om uitleg te geven over bijen en het belang van bijen voor de natuur.

2005 - 2013

Voorzitter van de imkersvereniging

De heer Hartman heeft ervoor gezorgd dat de imkersvereniging ABTB afd. Lichtenvoorde weer een actieve en groeiende vereniging is geworden met thans 40 leden.

2010 - heden

Medeoprichter en onderhouder bijenstal Lichtenvoorde

De heer Hartman heeft geholpen met het oprichten, bouwen en inrichten van de gezamenlijke bijenstal in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Nu is het een ontmoetingsplek waar imkers wekelijks samenkomen en waar kennisuitwisseling plaatsvindt. De heer Hartman is aanspreekpunt voor menig imker.

2007 - 2009

Vrijwilliger H. Bonifatiuskerk

De heer Hartman is al jaren vrijwilliger bij de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde: wijkcontactpersoon, kerkpost bezorgen, de kerkbalans ophalen. In de periode 2007-2009, tijdens een grote renovatie aan de Bonifatiuskerk, heeft hij zich ook fysiek voor de kerk ingezet.    

Imker worden?

Inmiddels hebben zich een aantal mensen opgegeven voor de basiscursus Imkeren en er is nog plaats voor enkelen vandaar deze herhaalde oproep.  

 

 

De imker

Imkersvereniging ABTB afdelingen Groenlo en Lichtenvoorde is een vereniging van mensen die bijenhouden zien als een vak en het veelal als hobby beleven. Bijenteelt als beroep komt in ons land voor bij zaadteeltbedrijven en enkele particulieren. Door het houden van bijen levert de imker met zijn bijen een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud door bestuiving waardoor flora en fauna handhaven. Het is derhalve gewenst permanent bijen in de natuurgebieden te plaatsen. Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.
Bijen dragen tevens in hoge mate bij aan ons voedsel ( aan 80 procent van ons voedsel hebben bijen meegewerkt) door bestuiving van planten, gewassen en bij de groente- en fruitteelt. Zo speelt de bij een rol en levert ze een bijdrage aan natuurbehoud, land en tuinbouweconomie.

Nieuwe leden hard nodig!

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding.

Wij hebben nieuwe leden nodig om aan onze doelstelling te kunnen blijven voldoen. Alle leden ontvangen maandelijks het blad MIJN BIJEN, uitgave van: Imkersbond ABTB, Algemene Nederlandsche Imkersvereniging (ANI).

De afdeling Lichtenvoorde beschikt over een verenigingsstal “de Beezenmoat” in het Wentholtpark waar de bijen van de (beginnende) leden terecht kunnen als zij niet in staat zijn de volken op eigen terrein te plaatsen of begeleiding van gevorderde imkers wensen.

Het komende seizoen wordt  er bij voldoende deelname een basiscursus gegeven van + 12 lessen. Voor opgave en informatie: raadpleeg onze website: www.imkersoostgelre.nl

 

   


In de regio Aken (Duitsland) en daarbuiten is in de maand april 2016 Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Geruchten dat de ziekte ook in Kreis Heinsberg zou zijn aangetroffen blijken ongegrond. 

Zie hiervoor:http://tsis.fli.bund.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=902

De Nederlandse voorzorgsmaatregelen die een verdere verspreiding van de ziekte bij een uitbraak moet voorkomen zijn niet ingesteld. Imkers in Midden- en Zuid-Limburg zijn gewaarschuwd.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroed is een ziekte onder larven van Europese honingbij. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Paeni-bacillus larvae. De sporen van deze bacterie zijn resistent tegen hitte en uitdroging. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen.


17-11-2015 volkskrant