Stoomwassmelter reglement (exclusief stoomapparaat)

Bij het gebruik van de verenigingsstoomwassmelter wordt verwacht dat een aantal regels in acht worden genomen.

 

Lees voor u begint de onderstaand regels en opmerkingen goed door.

 

Stoomwassmelterhuur:

-De stoomwassmelter wordt in principe voor een dag uitgeleend, tenzij anders is afgesproken.

-Het is niet toegestaan om zonder overleg met de beheerder de stoomwassmelter aan anderen uit

 te lenen.

-Het gebruik van de stoomwassmelter door anderen dan leden van de vereniging is

  niet toegestaan!

-Door beperkte stroomverbruik is het niet toegestaan in de bijenstal ‘de Beezenmoat’ de

 stoomwassmelter te gebruiken.

 

Behandeling van de stoomwassmelter:

-Het spreekt voor zich dat de stoomwassmelter met zorg behandeld moet worden.

 Met name tijdens het transport moet er voor gezorgd worden dat de stoomwassmelter niet

 beschadigd kan worden.

-Als u de stoomwassmelter leent, is deze in principe schoon.

-Na gebruik dient de stoomwassmelter weer schoon teruggebracht worden en het stoomapparaat

 zonder water.

-De stoomwassmelter en toebehoren mogen alleen met water worden schoongemaakt.

-Na het schoonmaken dienen de twee rooster schoon en weer van elkaar te zijn.

 

Schade:

-Mocht er ondanks alle zorg toch schade zijn ontstaan aan de stoomwassmelter en/of toebehoren,

 dan moet u dit direct melden bij de beheerder.

-De beheerder zal (in overleg met het bestuur en de gebruiker)bepalen hoe de schade wordt

 afgehandeld.

-De gebruiker mag zelf geen schadeherstel (laten) uitvoeren zonder overleg vooraf met de beheerder.

 

Wij wensen u een goede wassmelt toe.

 

De beheer van de stoomwassmelter is:

Jos Lansink

Rode van Heeckerenstraat 10    7131 ER Lichtenvoorde

E-mail: jhlansink@gmail.com     Tel:0544-373580   mobiel:06-22770236